Investiţii în derulare

1.~Alimentare cu apa a comunei~-fonduri necesare de la Guvernul Romaniei 3000 mii lei.
2.~Baza sportiva multifunctionala,tip II~-necesar 200 mii lei.
3.~Reabilitare si extindere constructie sediu de primarie~-necesar 700 mii lei.