Anunturi 2011

 • concurs in vederea ocuparii postului de Inspector achizitii publice si contabil venituri 19.05.2011

    

  R O M A N I A

  JUDETUL NEAMT

  PRIMARIA COMUNEI DRAGANESTI

  Tel.0233789386 ; Fax. 0233789385

  E-mail primariadraganesti@yahoo.com

  _____________________________________________________________

   

  Nr. 1144 din  18.05.2011

   

   

  A N U N T

   

   

             Primaria comunei Draganesti organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de Inspector achizitii publice si contabil venituri in data de 06.06.2011.

             Conditiile de participare la concurs sunt:

                      - studii superioare in domeniu;

                      - cunostinte operare calculator

       Bibliografie :

                     -Legea nr. 273/2006 Cod fiscal;

                     -Legea nr 82/1991 , legea contabilitatii ;

                     -Ordonanta nr. 34/2006 Achizitii publice

                     -Legea nr. 215/2001, republicata;

                     -Constitutia Romaniei;

   

  P R I M A R,

  ION NECHIFOR

 • 03.05.2011

    

  JUDEŢUL NEAMT

  CONSILIUL LOCAL DRAGANESTI
   

  Documentaţia de atribuire

  privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 20 ha

  teren din domeniul public situat în tarlaua LA MOLDOVA în vederea plantarii de arbori si arbusti  ANUNŢUL PUBLICITAR


  "La sediul Primăriei comunei Draganesti , din comuna Draganesti, judetul Neamt va avea loc la data de 26.05.2011, ora 13,00, licitaţie publică deschisă în vederea atribuirii prin concesiune a unui teren cu suprafata de 20 ha. ssituat în tarlaua LA MOLDOVA , aparţinând domeniului public al comunei Draganesti , în vederea plantarii de arbori si arbusti, conform Hotararii Consiliului Local Draganesti nr. 18/19.04.2011.

  Terenul mentionat mai sus se concesioneaza pe o durata de 49 ani, iar redeventa este de 100 euro/ha/an, care se va actualiza anual cu rata inflatiei.

  In perioada 23.05- 25.05. 2011, orele 16,00 are loc primirea ofertelor, precum si vanzarea caietului de sarcini si a instructiunilor privind organizarea si desfasurarea concesiunii.

  Alte informatii la telefon 0233789385 sau la sediul sediul Primariei Draganesti, persoana de contact Gaina Cristina ."


  PRIMAR,


  ION NECHIFOR
 • 03.05.2011

    

   

  JUDEŢUL NEAMT

  CONSILIUL LOCAL DRAGANESTI
   

  Documentaţia de atribuire

  privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 4.000 m.p.

  teren intravilan situată în zona fost CAP în vederea construirii unei fabrici de peleti  ANUNŢUL PUBLICITAR


  "La sediul Primăriei comunei Draganesti , din comuna Draganesti, judetul Neamt va avea loc la data de 26.05.2011, ora 13,00, licitaţie publică deschisă în vederea atribuirii prin concesiune a unui teren cu suprafata de 4.000 m.p. situat în zona fostului CAP, aparţinând domeniului privat al comunei Draganesti , în vederea construirii unei fabrici de peleti, conform Hotararii Consiliului Local Draganesti nr. 18/19.04.2011.

  Terenul mentionat mai sus se concesioneaza pe o durata de 49 ani, iar redeventa este de 0,10 euro/m.p/an, care se va actualiza anual cu rata inflatiei.

  In perioada 23.05- 25.05. 2011, orele16,00 are loc primirea ofertelor, precum si vanzarea caietului de sarcini si a instructiunilor privind organizarea si desfasurarea concesiunii.

  Alte informatii la telefon 0233789385 sau la sediul sediul Primariei Draganesti, persoana de contact Gaina Cristina ."


  PRIMAR,


  ION NECHIFOR