Satele din componenţa Comunei

SATUL ORTAŞTI
Cruce monumentală dedicate eroilor din cele două războaie mondiale

Amplasata în curtea bisericii pe stil nou din localitate, a fost construită, în anul 1995, din iniţiativa preotului paroh Mihai C. Cotfas, învăţătorul Luchian S. Gheorghe, cu contribuţia enoriaşilor şi a unor persoane cu mare respect pentru fiii satului rămaşi pe câmpul de luptă.
Este realizată din piatră rostuită şi plăci de marmură albă. Pe o platforma de plan pătrat cu trei trepte, încadrat de patru piloni pe colţuri, continuat cu un soclu pe care se înalţă însemnul memorial din doua corpuri, având în vârf o cruce treflată. Pe întregul monument sunt însemne ostaş eşti (două săbii încrucişate şi casca ostaşească), o cruce încadrată într-o coroana din lauri, un medalion cu Sfântul Gheorghe, patronul infanteriei române, însemne geometrice şi florale în stil tradiţional. Dăltuite în piatră sunt dedicaţii şi numele eroilor: "..SLAVA EROILOR CĂZUŢI ÎN RĂZBOIUL 1916-1918, 1941-1945".

Redau numele eroilor:

 

1916 -1918

Aştefănoaiei Toader înv.-sergent
Luchian V.Constantin - fanterist
Aştefănoaiei Toma - soldat
Baltag Ion -soldat
Gheorghiţă Vasile - soldat
Maxim C.Ion- soldat

Maxim AIex Jon - soJdat
Maxim Gheorghe Niculai - soldat
Pienescu Petru - soldat
Galu Toma - plutonier
Luchian S.Toader- sergent
Andries Gheorghe - soJdat
Budeanu Constantin - soldat
Budeanu Gheorghe - soldat
Chirila Ion - soldat
Luchian Gheorghe - soldat
Muraru Gheorghe - soldat

 

Preutu Alexandru - sergent
Olaru Gheorghe - fanterist

Baltag Gheorghe - soldat

Ciubotaru Constantin - soldat
Luchian C.Toader - soldat
Maxim I.Toader - soldat

Maxim T.Gheorghe - soldat
Muraru Constatin- soldat
Pienescu Gheorghe - soldat
Gorcea V.Ion - sergent

Zetu Petai - caporal

Aştefănoaiei Toader - soldat
Baltag Constantin - soldat

Bostan Vasile - soldat

Luchian Mihai -soldat

Maxim Vasile - soldat

Pintilie Ion - soldat

 

1941- 1945

Ungureanu Dumitru - sergent
Comila Ion - soldat
Iacob Ion - soldat
Rosea Grigore - soldat
Airinei Toadre - locotenent
Rosea Gh.Gheorghe - sergent
Stu V. /on
Corniia Dumitru - soldat
soldat
Ichim Toader - soldat:
Palaghia Dumitru - soldat

Airinii Vasile- soldat

Cornilă Toader - soldat

Lipan Victor-soldat

Strujan Vasile - soldat

Ilioaia Ion - sublocotenent

Ungureanu Vasile

Dumitru Vasile-caporal

Gorcea Gheorghe- soldat

Roşca Neculai - soldat

SATUL RAŞCA

Este aşezată în cimitirul bisericii din localitate. S-a înălţat în anul 1936, din iniţiativa cetaţenească, cu sprijinul material al unor familii din localitate care şi-au pierdut pe cei dragi pe câmpul de onoare în timpul războiului de reîntregire naţională.
Însemnul memorial este realizat din piatră rostuită. Pe o platformă dreptunghiulară, continuată de un soclu masiv din piatră, cu „masa altar" a eroilor, în faţă pe care se înalţă" o cruce din două piese, având în partea superioră o lucrare plastică din marmură albă.
Pe faţada însemnului memorial sunt dăltuite în piatră dedicaţii memoriale şi numele a 12 eroi. Dedicaţia este urmatoarea; „ÎN AMINTIREA EROILOR MORŢĂ ÎN RĂZBOIUL 1916-1918 .

Redau numele eroilor:

Serg. Acsinia Neculai
Sold. Olariu Constantin
Sold. Aesinia I. Gheorghe
Cap. Alupului Neculai

Sold. Rusu Ştefan

Sold. Chitu Toader

Sold. Luca Ion

Sold. Bordei Constantin

Sold. Luca Toader

Sold. Boroian Petru

Sold. Aesinia D. Gheorghe

Sold. Florea Constantin

 

 

SATUL ŞOIMĂREŞTI
Troiţa închinată eroilor locali se afla amplasată într-un loc special amenajat din faţa şcolii din localitate. S-a înălţat în anul 1936 din iniţiativa învăţătorului Vasile Drăguşan si Andrei Popovici, cu contribuţia unor persoane cu suflet mare şi respect faţă de eroi.Troiţa are o înfăţişare cu totul aparte, în comparaţie cu aceeaşi categorie, care împodobesc atâtea aşezări de pe pământul nemţean. Pe un număr de opt stâlpi de lemn tare, de stejar s-a montat un acoperiş în patru ape , având în vârf o cruce din metal, iar in interior o fântână, cu apă potabilă tradiţională. Meşterul popular plin de imaginaţie şi+a imaginat construcţia cu un punct de comandă militar de unde s-au dat ordine, iar fântâna, un izvor nesecat al dragostei de ţară, pentru care s-au jertfit cei rămaşi pe câmpul de onoare.Troiţa a fost renovată şi completată cu numele eroilor de mai multe oriŞ in 1987, de către profesorul Vasile Preutu şi maistrul Ion Tărăboancă, care au donat o placă de marmură cu numele eroilor din al doilea război mondial, cele vechi s-au deteriorat datorită interperiilor. Pe faţadă sunt înscrisuri dedicative şi numele eroilor: ÎNCHINATE EROILOR DIN SATUL ŞOIMĂREŞTI, MORŢI ÎN CAMPANIILE 1916-1918, 1941-1945.

Redau numele 

 

 

1916-1918

Sergenţii

Musteaţă Gheorghe şi Sfryjan Vasile

Caporalii

Ungureanu Petru, Sorlescu Vasile şi Enache Gheorghe

Soldaţii

Sorlescu Gheorghe, Axînia Gheorghe, Enache Constantin, Buţanu Constantin, Onu Ion, Poşmoşanu Dumitru, Buţan Gheorghe, Grapă Ion, Isaie Gheorghe.

 

1941-1945

Drăguşanu Octav, Preutu Alexandru, Tărăboanţă Pavel, Tărăboanţă Costică, Sorlescu Vasile, Musteaţă Constantin, Musteaţă Dumitru, Ungurenaşu Dumitru, Ungurenaşu Costică, Onu Vasile, Onu Alexandru, Mihailovici Alecsa, Isaie Vasile, Isaie Ilie, Ilinca Constantin, Florea Gheorghe, Bubuţanu vasile, Buţnaru Gheorghe, Maftei Gheorghe, Teşu Vasile